Login Form

Smaller Default Larger

ZAJĘCIA LEŚNE Z ELEMENTAMI TECHNIK PRZETRWANIA


Lasówka (680-750 m. n.p.m.) gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, woj. Dolnośląskie.
Mała, górska wioska położona w Górach Bystrzyckich na pograniczu Polsko – Czeskim w dolinie rzeki Orlicy. Specjalny obszar ochrony siedlisk „Natura 2000”. Wokół lasy świerkowe z domieszką buka, brzozy i jarzębiny. Liczne szlaki turystyczne piesze, rowerowe, narciarskie.
Przyjazd do Lasówki w godzinach porannych, zapoznanie z kadrą i z programem. Omówienie zasad pobytu oraz warunków bezpieczeostwa. Prelekcja tematyczna, przejście do zajęd.
Program zajęd rekreacyjnych - survivalowych:
 Nauka krzesania i rozniecania ognia.
Uczestnicy zapoznają się z kilkoma metodami rozniecania ognia, pradawnymi
i współczesnymi.
 Terenoznawstwo.
Zawiera podstawowe zagadnienia z zasad posługiwania się mapą, przyrządami nawigacyjnymi oraz rozpoznawania kierunków przy pomocy przedmiotów terenowych.
 Zawody w strzelaniu z broni pneumatycznej - paintball, lub zamiennie łucznictwo.
W zawodach paintball w zależności od wieku uczestników realizujemy strzelanie do tarczy lub zajęcia - w odpowiednich strojach ochronnych – w zdobywaniu flagi.
Łucznictwo obejmuje strzelanie do tarczy z łuku prostego lub bloczkowego, na dystansie od 15 do 25 m.
 Ćwiczenia technik linowych – tyrolka.
Ćwiczenia polegają na samodzielnym przejściu na linach, z odpowiednim zabezpieczeniem asekuracyjnym, dystansu 2 x 35 m.
 Obiad.
Przerwa na posiłek. Catering z ośrodka w ramach własnego pobytu.
W razie potrzeby udostępniamy termosy do przewozu żywności.
 Leśna gra terenowa z elementami technik przetrwania - rywalizacja w dwóch grupach.
Zajęcia poprzedzone są prelekcją tematyczną z zademonstrowaniem odpowiednich
technik. Do gry terenowej uczestnicy otrzymują mapy, busole i niezbędne
wyposażenie. Wychodzą do lasu pod opieką instruktorów. W terenie mają do
wykonania zadania techniczne i intelektualne, m.in. krzesanie i rozniecanie ognia,
poszukiwanie i uzdatnianie wody, rozpoznawanie tropów zwierząt leśnych,
pradawne łowiectwo, oraz pochodne tematy dostosowane do wieku i możliwości
uczestników.
 Ognisko.
Po powrocie z gry terenowej pieczenie kiełbasek i ziemniaków. Własny prowiant.
 Warsztaty wypieku gofrów w warunkach leśnych.
Wypiek gofrów odbywa się na palenisku, metodą z przełomu XIX i XX wieku.
 Zakooczenie zajęć i wręczenie dyplomów.
Podsumowanie wyników gry terenowej, zawodów i konkursów. Dla najlepszych uczestników dyplomy i nagrody.
Zajęcia odbywają się na terenie bazy Szkoły Przetrwania „Birkut”, położonej w Górach Bystrzyckich w obrębie wsi Lasówka. Obiekt posiada podstawową infrastrukturę zapewniającą prawidłowe i bezpieczne wykonanie zadania. Na miejscu chatka traperska, wiata ogniskowa i grillowa, stanowiska do dwiczeo, piec chlebowy, wędzarnia, boisko do gry w piłkę siatkową, polowe umywalnie i sanitariaty. Baza wizytowana jest przez uprawnione służby paostwowe.
Świadczenia:
 opieka instruktorów
 realizacja programu zajęd rekreacyjnych
 sprzęt i materiały do zajęd
 dyplomy, nagrody
 ognisko integracyjne
 ubezpieczenie NNW
Cena: uzależniona jest ilości uczestników.
Termin: wiosna/lato/jesieo
Czas trwania zajęć: około 9 - 10 godz.
Warunkiem rezerwacji jest podpisanie umowy i wpłata zaliczki na 60 dni przed planowanym terminem zajęd.
Serdecznie zapraszamy !
_________________________________________________________________________________
Fundacja Birkut Szkoła Przetrwania we Wrocławiu
Oddział Terenowy w Lasówce
57-500 Bystrzyca Kłodzka, Lasówka 62a/3
www.fundacjabirkut.pl,
www.facebook.com/BirkutSzkołaPrzetrwania,
Tel. 512299764 Waldemar Borkiewicz